MAXXI II – Вашиот најдобар избор на стабилна смукалка за суво и мокро смукање

MAXXI II е платформа која ја комбинира продуктивноста, високиот квалитет и едноставноста за работа во една смукалка за суво и мокро смукање.

Поголема продуктивност благодарејќи на големиот притисок на четката и големиот капацитет на резервоарот.

maxxi ii vest sl 1

MAXXI II е вашата верна алатка кога е потребно брзо и ефективно чистење со минимално попречување на дневните активности.

MAXXI II е идеално наменет за тешка работна околина, специјално во груби и влажни средини како градежни објекти и лесна индустрија, како и за чистење после водоводџии, електричари и изведувачи.

Новата правосмукалка за мокро и суво смукање претставува голем број на иновативни функции кои го прават секојдневното работење и одржување лесно, ергономично и продуктивно.

Ракувањето со филтрите повеќе не претставува проблем, со што се зголемува продуктивноста. Новата двојна филтрација го овозможува користењето на MAXXI II за мокро и за суво смукање без да има потреба да се сменат филтрите. Секој мотор е специфично наменет за примената, што осигурува максимални перформаси и високо ниво на доверба.

Со новиот дизајн на главата на моторот олеснето е одржувањето и промената на филтерот кое се врши без вадење на моторот и работникот може едноставно да го исчисти контејнерот без да ги поместува компонентите што би предизвикало оштетување или загуба. При празнењето тежината на главата на моторот служи како контра-тежина на контејнерот, овозможувајќи лесен и едоставен процес на празнење.

maxxi ii vest sl 2

MAXXI II е изборот кој нуди максимални перформанси дури и кога се работи со мокри и суви материи.

За повеќе информации погледнете го следното видео: